agressiemanagement training coaching

Trainingsprogramma

Trainen wordt in de van Dale gedefinieerd met twee betekenissen: ''stelselmatig oefenen in een tak van sport'' en ''oefenen in een bepaalde vaardigheid''. In een training wordt de te behandelen stof ingetraind, zodat men vaardig wordt in het toepassen van bepaalde technieken. Vaak wordt geoefend met behulp van professionele trainingsacteurs.
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Er is een sterk groepsproces aan de gang. Duur van de training kan sterk variëren van 1 uur tot meerdere dagen.

In onze trainingen reiken wij handvatten aan om op professionele wijze met agressie om te gaan. Ervaringen met agressie zijn voor mensen vaak traumatisch, binnen organisaties heeft dit vaak tot gevolg dat medewerkers na dergelijke ervaringen langere tijd niet of minder goed functioneren.

Ons aanbod

 • Training omgaan met agressie en geweld.
 • Agressiecoaching.
 • Agressieopleiding (specialisatie trainersopleiding).
 • Fysieke weerbaarheid (ook privé les).
 • Winkeldiefstal preventie.
 • Overvalpreventie trainingen.
 • Opvang na een calamiteit.
 • Training loverboys.
 • Opzet opleiden en begeleiding straatcoach projecten "Van lastpak tot Straatcoach"®

Integrale beroepsvaardigheden trainingen (I.B.T) zoals:

 • Reglement Toetsing Gewelds Beheersing ( RTGB)
 • GB en AZV voor BOA 1 t/m 5.
 • Veiligheidstrainingen particuliere beveiligingsorganisaties.
 • Gastheerschap in het openbaar vervoer.
 • Bevoegdheden in het openbaar vervoer.
 • Visitatie technieken stewards (voetbal e.a.).
 • Praktijkbegeleiding voor opsporingsteams.
 • E-learning: Theorie agressiehantering middels (zelf ontwikkelt) E-learning programma.
 • Agressieopleiding, specialisatie trainers en coaches.
 • Rots en Water trainingen ( gespecialiseerd R & W trainer)