agressiemanagement training coaching

Opvang en Nazorg na calamiteit

In de training maakt u kennis met een Opvangmodel dat ervoor garant staat dat u optimale collegiale opvang kunt verlenen. U krijgt inzicht in de impact van schokkende ervaringen en in het verloop van ''gezonde'' traumaverwerking. Door te oefenen met heldere gesprekstechnieken wordt u voorbereidt op de verschillende gesprekstypen die tijdens de opvangperiode plaatsvinden. Verder leert u professioneel om te gaan met emotionele reacties.

Opvangmodel:

  • Gesprekstechnieken voor opvang van medewerkers na traumatische ervaringen
  • Inzicht in reacties en verwerkingsstijlen
  • Overzicht van door verwijzings mogelijkheden

Waarom deze training?

Bij het beperken van de vervelende gevolgen van traumatische ervaringen na een calamiteit spelen de directe collega''s in eerste aanleg en bedrijfsmaatschappelijk werkers en leidinggevenden in tweede aanleg een belangrijke rol. De steun die zij bieden, maakt het de betrokken medewerker mogelijk om in alle rust de ervaring te verwerken. Deze training is ontwikkeld om opvangers te trainen in deze belangrijke taak.

Inhoud van deze training:

  • Uitleg van de verschillende fasen van een opvangmodel.
  • Het voeren van eerste opvanggesprekken, oefenen met de benodigde gespreksvaardigheden met elkaar of trainingsacteur
  • Oefenen in het voeren van vervolg-opvanggesprekken.
  • De achtergronden van het ontstaan van emotionele problemen en trauma''s.
  • Het signaleren van vastgelopen traumaverwerking en mogelijkheden om door te verwijzen.

Resultaten van de training

Na de training bent u als opvanger in staat om effectieve steun aan uw collega''s te verlenen na schokkende gebeurtenissen. U kunt het opvangmodel inzetten bij de opvang van collega''s. Daarbij kunt u professionele afstand bewaren in situaties die ook bij uzelf de nodige emoties oproepen.
Als steun voor uzelf ontvangt u een uitgebreide syllabus met een beschrijving van het opvangmodel en achtergrondinformatie over het verloop van ''gezonde'' traumaverwerking, vastgelopen verwerking en de gevolgen daarvan.

De duur van de training bedraagt 1 dag.

Deze training wordt gegeven door een voormalig psychologe.