agressiemanagement training coaching

Rots en Water training

De Rots en Water training is een weerbaarheidprogramma voor jongens en meisjes. Het is een beproefde methode om de eigen weerbaarheid te leren vergroten (geloven in de eigen kracht) en tegelijkertijd anderen respectvol tegemoet te treden. Het wordt onder andere gebruikt om pestgedrag in groepen om te buigen en de sociale omgang naar elkaar te verbeteren. 

rotsenwatertrainingRots en Water?

Het mensbeeld dat in Rots en Water wordt geschetst omvat de sociale identiteit, de psychologische identiteit en de spirituele identiteit. Middels het Rots en Waterconcept wordt de balans gezocht tussen de harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding.

Het Rots en Waterprogramma onderscheidt zich door zijn meervoudige doelstelling en het brede pedagogisch perspectief, waarbinnen de training van weerbaarheid een wezenlijke, natuurlijke functie vervult. De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen het doel op zich, maar is vooral ook een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen. 

Het Rots en Water programma is ontwikkeld door Freerk Ykema. Meer informatie vindt u op de site www.rotsenwater.nl

Deze weerbaarheidtraining wordt op maat gemaakt voor jongeren. Het is leuk en afwisselend programma waar de jongeren spelenderwijs leren zich weerbaar op te stellen in gevallen van pesten, bedreigingen en ook tegen zogenaamde loverboys.

De training duurt minimaal 3 maal 2 uur (uiteraard is uitbreiding mogelijk).