agressiemanagement training coaching

Specialisatieopleiding Agressietrainer en Coach

De vraag naar agressietrainingen is booming in deze samenleving vol korte lontjes. De opleiding is geschikt voor trainers die zich willen specialiseren in het geven van trainingen omgaan met agressie en coaching. Deze vijfdaagse opleiding is bij uitstek geschikt voor trainers die zich willen specialiseren in het omgaan met agressieproblematiek. De opleiding belicht alle aspecten van agressie.

Opleiding tot agressietrainer/coach

Het gaat om een praktische opleiding met een stevige theoretische onderbouwing. Tijdens de opleiding is er aandacht voor de individuele cursist, het groepsproces en de opbouw van een training.

Deelnemers aan deze opleiding zijn HBO+ geschoold en werken als trainer, docent of P&O-er. Zij beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Van deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal negenennegentig procent van de opleidingstijd aanwezig zijn. Een kosteloos kennismakingsgesprek vindt plaats voorafgaand aan de opleiding.

De agressieopleiding wordt sinds 2005 twee maal per jaar gegeven en is een samenwerking tussen opleidingsbureau BGL en De Jong Training en Advies.

Dag 1:
Agressie kent een eigen dynamiek. Het roept vaak veel emoties op bij de deelnemers aan een training. De trainer/coach weet wat er gebeurt tijdens explosieve situaties. Ook bij onverwachte wendingen kan hij professioneel optreden. Deze eerste dag worden algemene achtergronden van agressie en het cumuleren van emoties belicht. Ook bewustwording van en omgaan met de eigen agressie zijn belangrijke elementen. De deelnemers onderzoeken hun persoonlijke affiniteit, motivatie en kwaliteiten ten aanzien van het onderwerp en stellen een persoonlijk leerplan op.

 

Dag 2 en 3:
Door zelfonderzoek en observaties van anderen worden de deelnemers zich bewust van hun eigen drijfveren, talenten, kwaliteiten en valkuilen. Hoe beter het zelfinzicht hoe sneller een deelnemer zijn eigen reactiepatronen herkent, begrijpt en kan veranderen. Tijdens rollenspelen oefenen de deelnemers hun rol als agressietrainer/coach. Ieder ontwikkelt een eigen trainings/coachingsstijl en leert gedachten, gevoel en gedrag overeen te stemmen met de trainingsopdracht.

 

Dag 4:
Het belang van het ontwikkelen door en het implementeren van een agressieprotocol in organisaties staat centraal. De deelnemers leren met de groep die zij trainen gezamenlijke gedragsafspraken te maken en die op te stellen in een protocol. Onderzocht wordt hoe het agressieprotocol geen loos papiertje met aanbevelingen blijft, maar werkelijk wordt uitgedragen door de organisatie. Oefengroepen zijn verplichte onderdelen van deze opleiding. Kleine groepen deelnemers plannen drie bijeenkomsten waarin zij opdrachten uitvoeren en praktijksituaties nabootsen. In het supervisiegesprek zal het gaan over het persoonlijk ontwikkelingsplan van de deelnemer en zijn ontwikkeling als trainer.

 

Dag 5:
Toetsing draagt bij aan de vakbekwaamheid van trainers. Gedurende het gehele traject laat de deelnemer via specifieke opdrachten en presentaties zien hoe het staat met de vordering van zijn vaardigheden en met zijn houding als professionele agressietrainer/coach. De resultaten van deze opleiding worden getoetst door een praktijkexamen.

 

U kunt vrijblijvend contact opnemen met Oscar van der Veen, mobiel: 06 53938586

Kosten

Duur: vijf dagen. Maximaal tien personen.
Opleidingslocatie: Driebergen.
Kosten: € 1.950 per deelnemer
inclusief documentatie, koffie, thee en lunches.

bron: De Jong Training en Advies