agressiemanagement training coaching

Training Bevoegdheden Openbaar Vervoer

Deze training is speciaal ontwikkeld voor controleurs/toezichthouders (BOA) Openbaar Vervoer.

Doelgroep:

De cursisten zijn controleurs / toezichthouders werkzaam in de openbaar vervoersmiddelen en direct aangrenzende perrons e.d. De controleurs zijn allen buitengewoon opsporingsambtenaar en hebben de cursus Buitengewoon Opsporingsambtenaar met goed gevolg afgesloten (BOA-getuigschrift behaald).

De cursisten zijn en/of worden in de dagelijkse praktijk belast met:

 • Het controleren op naleving van de Wet Personenvervoer 2000 en daaruit voortvloeiende regelgeving (zwartrijden, overlast, voeten op de bank etc.);
 • Het verbaliseren voor situaties die in strijd zijn met die wet- en regelgeving;
 • Het incidenteel opmaken van proces-verbaal voor de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente waarin perrons of haltes zijn gelegen;
 • Het incidenteel opmaken van proces-verbaal voor overtreding van commune delicten uit het Wetboek van Strafrecht;
 • Het aanwenden van de basisbevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering zoals staande houding, aanhouding, inbeslagneming etc.

Leerdoelen:

  Het opfrissen en verdiepen van de bij de BOA-cursus geleerde basisbevoegdheden, zoals:
 • Begrip verdachte;
 • Staande houden;
 • Aanhouden (wanneer en wat zijn de verplichtingen na aanhouding);
 • Inbeslagneming;
 • De diverse onderzoeken aan de kleding (ter inbeslagneming, identificatiefouillering en veiligheidsfouillering);
 • Voortgezette toepassing van bevoegdheden;
 • Detournement de pouvoir,
 • Proportionaliteit en subsidiariteit;
 • Deelnemingsvormen;
 • Strafuitsluitingsgronden;
 • Misdrijven tegen opsporingsambtenaar zoals wederspannigheid e.d.;
 • Bevoegdheden uit de Wet Personenvervoer 2000;
 • Het vertalen van de theorie naar toepassing in de praktijk.

Lesmateriaal

Groepsgrootte: Ongeveer 12 deelnemers per cursusdag
Duur : De training duurt 1 dag.

Een reader bevoegdheden die door opdrachtnemer zal worden vervaardigd;
PowerPoint dia''s (beamer en scherm worden verzorgd door opdrachtgever, laptop door opdrachtnemer);
Flapover/whiteboard (aanwezig op de betreffende locaties).