agressiemanagement training coaching

Trainingen Reglement Toetsing Geweldbeheersing

Als uw Buitengewoon opsporingsambtenaren voldoen aan het gestelde in artikel 8 lid 1, 3 en verder van de Politiewet 1993, dienen zij te voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld in de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar 2005.  rtgb-embleem

Onze organisatie heeft zich gespecialiseerd in het opleiden van uw BOA''s voor de toetsing die wordt afgenomen door examinatoren van het Bureau Examinering van de Politie Academie.

De cursus RTGB*

RTGB Basis
7 lessen van 1,5 uur AZ (aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken)
1 les van 2 uur GB (theorie geweldsbeheersing)

RTGB Plus
5 lessen van 1,5 uur AZ (aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken)
1 les van 2 uur GB (theorie geweldsbeheersing)

RTGB Onderhoud
4 lessen per jaar 1,5 uur per keer
Na het volgen van het RTGB onderhoudspakket, kan men volstaan met 3 lessen van 1,5 uur AZ en 2 uur GB om te voldoen aan de criteria vastgesteld door het Bureau Examinering van de Politie Academie.

* onder voorbehoud van criteria wijzigingen politieacademie.

Locaties

Zoetermeer, Almere en Nieuwegein.
Wij kunnen ook voor u de cursus RTGB in-company verzorgen.

Doelgroep

Buitengewoon Opsporingsambtenaren, die geweldsbevoegd moeten worden en zij die de bevoegdheid nog moeten behalen en al dan niet zijn toegerust met handboeien en/of geweldsmiddelen.

Doel

Tijdens de cursus kan de BOA oefenen in het op juiste wijze toepassen van de theorie geweldsbeheersing, het op de voorgeschreven wijze uitvoeren van de aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken en voor zover van toepassing het gebruik van handboeien en/of geweldsmiddelen.

Certificering

De cursus wordt afgesloten met een toetsing. Deze toetsen worden afgenomen door examinatoren van het Bureau Examinering van de Politie Academie. Tijdens deze toets zal de BOA getoetst worden op zijn/haar kennis over de theorie geweldsbeheersing en het toepassen van de aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken. Als de BOA voldoet aan de eisen die in de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar 2005 zijn vastgesteld, zal de BOA gecertificeerd worden in het toepassen van geweld zoals is vastgesteld in o.a. de Politie Wet en de Ambtsinstructie. De aanvraag + toetsing kan indien u dat wenst door ons bureau volledig worden begeleid en verzorgd.

Het Programma

Het definitieve programma zal met u samen inhoudelijk worden ingevuld. Voor de theorie geweldsbeheersing (GB) zal gebruik worden gemaakt van een hand-out, die ook gebruikt kan worden als naslagwerk. De aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken (AZ) zullen evenredig worden verdeeld over de lessen van 1,5 uur.

Voor BOA III tot en met BOA V zijn er handboeien en geweldsmiddelen beschikbaar.

Voor u zal een op maat gemaakte training worden samengesteld met daarbij een gespecificeerd kostenoverzicht.

Zie ook www.rtgb.nl