agressiemanagement training coaching

Van lastpak tot straatcoach

Meer en meer worden straatcoaches ingezet om overlast gevende jongeren aan te spreken op gedrag. De beveiligingsorganisaties zijn ingesprongen op deze markt en leveren op veel plekken in Nederland straatcoaches. De straatcoaches hoeven niet te voldoen aan de huidige regelgeving binnen de particuliere beveiligingsorganisaties en onderzoeksbureaus.de-lastpakken

Veelal worden straatcoaches ingezet uit een andere stad en komen niet uit de probleemwijken. Zij worden door de echte raddraaiers gezien als indringers. Het respect is in de basis niet aanwezig en zal moeten worden afgedwongen op een andere, vaak niet gewenste wijze, met alle negatieve gevolgen van dien.

Wij hebben gekozen voor een andere aanpak. Naar voorbeeld van de "beware and watch out" tienerteams. Opgezet in de jaren tachtig door de Dhr. Raat te Amsterdam.

Wij selecteren jongeren, tussen de 18 en 25 jaar, uit de overlast veroorzakende doelgroep. Wij bieden deze jongeren, samen met de betreffende Gemeente, een nieuw toekomstperspectief met baan aan, zij worden intensief opgeleid tot straatcoach. Na deze opleiding worden de jongeren, onder begeleiding, ''teruggeplaatst'' in de wijken.

Voordelen van deze aanpak:

  1. De aanpak van de overlast komt van "binnen" uit. Deze jongeren genieten meer respect. Men kent elkaar en is gezeggelijker naar elkaar toe.
  2. Binnen de doelgroep dienen deze straatcoaches als voorbeeldfunctie.
  3. Buurtvaders en ouders kunnen deze jongeren direct en laagdrempelig aanspreken en informatie geven.
  4. De samenleving ziet een positief resultaat doordat overlast afneemt en zien ook dat deze jongeren "anders" kunnen zijn.

straatcoaches-artAlle trajecten verlopen in samenwerking met uiteraard de Gemeente, maar ook de politie ( buurtagent), buurtvaders, jongerenwerkers e.a. hulpverlenende instanties.
In dit traject is tevens ruimte voor begeleiding van de ouders van de jongeren die zijn opgeleid tot straatcoach.

Grofweg verloopt het proces in vijf fases:

  • Fase 1: Voorwaarden bepalen voor proces met Gemeente.
  • Fase 2: Voorselectie kandidaten, en screenen en selectie.
  • Fase 3: Opleiding en begeleiding / coaching.
  • Fase 4: Op straat onder begeleiding en persoonlijke coaching.
  • Fase 5: Volwaardig op straat, evaluaties en persoonlijke coaching.

Kosten

Dit is een maatwerkproject en kosten zijn op aanvraag.