agressiemanagement training coaching

Workshop Fysieke Weerbaarheid

Soms zijn zelfs de beste sociale vaardigheden niet voldoende om uit een conflict te blijven. Vaak escaleert een verbaal conflict naar een fysieke confrontatie als normale communicatie niet meer mogelijk is.
Op zo''n moment kan het nodig zijn dat u zichzelf in veiligheid kunt brengen of fysiek kunt verdedigen.
Tijdens de workshop fysieke weerbaarheid, leert u technieken om zo effectief mogelijk om te gaan met deze extreme ( fysieke) conflict situaties.

Daarnaast behandelen wij:

 • Wanneer mag u zichzelf verdedigen?
 • Wat zijn de wettelijke kaders bij fysieke interventies?
 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om van zelfverdediging te kunnen spreken?

De workshop kent een drietal doelen:

 1. Het (in) schatten van risico''s bij dreigende conflicten.
 2. Wettelijke kaders bij gebruiken van interventietechnieken.
 3. Technieken fysieke weerbaarheid .

De workshop bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Leren bij dreigende conflicten verbaal en non-verbaal in overeenstemming te zijn ( congruentie).
 • Leren in duo-procedure benaderen van conflict situatie vanuit de "Veilige-V". De Veilige-V is een door de politie veel gebruikte methode bij conflict situaties.
 • Het in teamverband behandelen van interventietechnieken met het doel om effectief en professioneel fysiek samen te werken.
 • Behandelen van veiligheidstechnieken om veilig weg te komen uit bedreigende situaties.
 • Leren communiceren bij fysieke interventies.
 • Behandelen van controle- en opbrengtechnieken.
 • Behandelen van afhoudt technieken bij noodweersituaties

OPEN INSCHRIJVING:

U kunt door middel van open inschrijving deelnemen aan deze workshop. De workshop duurt 3 uur en u ontvangt een certificaat van deelname.