agressiemanagement training coaching

Workshop Geweldgebruik door Docenten

Geweld is eigen aan de mens. Het is echter lang niet zeker dat de neiging tot geweld ''aangeboren'' is. Zo is bekend dat bepaalde Afrikaanse pygmeeënstammen hoegenaamd geen geweld kennen, omdat ze bij dreiging het oerwoud in kunnen vluchten. Dieren kennen geen ''geweld'', omdat ze hun kracht alleen gebruiken voor zover direct noodzakelijk voor het krijgen van voedsel of het afweren van gevaar. Geweld is onlosmakelijk verbonden met de menselijke beschaving, die van mensen eist dat zich aan discipline en zelfdiscipline onderwerpen. Geweld, of de dreiging daarmee, is de manier waarop inbreuken op de discipline worden voorkomen. Opvoeding van kinderen is in principe mogelijk zonder lichamelijk geweld, maar niet zonder maatregelen zoals isolatie of streng toespreken – de grens tussen disciplinering en (geestelijk) geweld is niet altijd gemakkelijk te trekken.

Internationaal recht

In internationaal recht is geweld een vorm van machtsuitoefening die tot een minimum beperkt moet blijven. Geweld is gerechtvaardigd in zelfverdediging van personen en staten en in het afdwingen van gehoorzaamheid aan de wet. Onder dat laatste geweld valt gewelddadig politieoptreden, maar bijv. ook gevangenisstraf, boetes, uitzetting en onteigening.

Een verklaring over het gebruik van geweld door de politie schrijft voor dat geweld altijd beperkt moet blijven tot het uiterst noodzakelijke. Agressie is, in het internationale recht, het ongerechtvaardigd gewapende geweld van de ene staat tegen de andere. In de VN is in recente jaren veel aandacht ontstaan voor de rol die overheden en morele leiders moeten spelen in het bestrijden van geweld tegen vrouwen, zoals seksueel geweld, huiselijk geweld, vrouwenbesnijdenis, gedwongen huwelijken en gedwongen prostitutie.

Voor wie is deze workshop?

Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor docenten in het (bijzonder) onderwijs die te maken krijgen met agressie, geweld en pesterijen door leerlingen op en rond scholen.

Waarom deze workshop?

In een klaslokaal zit een jongen die op een willekeurige dag door frustratie over een onvoldoende helemaal door het lint gaat. De jongen is verbaal zeer agressief en komt bedreigend over. De pogingen van de docent en van zijn medeleerlingen om de jongen weer rustig te krijgen mogen niet baten. De docent kan zo de veiligheid van de andere leerlingen en zichzelf niet meer garanderen en wil met de hulp van zijn collega''s de leerling uit het klaslokaal verwijderen.

Als zijn collega''s aanwezig zijn, zegt de docent dat de jongen verwijderd zal worden als hij zich niet rustig houdt. Hierop wordt de jongen nog agressiever en antwoordt dat hij het klaslokaal niet uitgaat. De jongen gaat pontificaal in het midden van het klaslokaal zitten en daagt de docent uit om hem uit het klaslokaal te verwijderen. In samenspraak met de collega''s besluiten de docenten om de jongen uit het klaslokaal te verwijderen... desnoods met geweld!

De docent en zijn collega''s pakken de jongen beet en trekken hem met geweld het klaslokaal uit.
De jongen schreeuwt dat hij pijn heeft. De docenten schenken hier geen aandacht aan en gaan door met het verwijderen van de jongen om zodoende de rust en veiligheid weer terug te laten keren in de klas. De vraag die zich nu voordoet is als volgend: "Mogen de docenten de jongen met geweld uit de klas halen en wat kunnen de gevolgen zijn voor de betrokkenen zijn van dit incident?
Of kunnen de docenten in dit geval beter de hulp van de beveiligers inroepen? Of moet de politie ingeschakeld worden?

Deze workshop geeft antwoord op deze vragen.

Wat wordt behandeld:

  • Wat is agressie en geweld.
  • Wettelijke kaders bij het toepassen van geweld.
  • Strafuitsluitingsgronden.
  • De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.
  • Tips aan de hand van praktijksituaties gegeven door de deelnemers.
  • Fysiek interventieplan.
  • Protocol.
  • Welke rol spelen ouders bij agressie en geweld in het onderwijs.

OPEN INSCHRIJVING:

U kunt door middel van open inschrijving deelnemen aan deze workshop. De workshop duurt 3 uur en u ontvangt een certificaat van deelname.